สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 224
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 520,587
 กระบวนการผลิต
 
ระบบมาตรฐานการผลิต

 


 
น้ำดื่มตรา "น้ำเพชร"  เราใช้แหล่งน้ำจากน้ำประปาที่ผ่านการกรองฆ่าเชื้อเบื้องต้นมาแล้วระดับหนึ่ง มาผ่านกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพอีก 3 ขั้นตอน โดยเราใส่ใจควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าใส สะอาด ได้คุณภาพอย่างแท้จริง

 
 
 
 
ขั้นตอนแรก : FILTRATION 
น้ำกรองด้วยระบบกรองหลายตัวกรอง (Multimedia Filtration Filter) เพื่อกรองตะกอน สนิมเหล็ก กลิ่น สี หินปูน สิ่งปนเปื้อนต่างๆ และปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน 
 

 

 
ขั้นตอนที่สอง : REVERSE OSMOSIS (RO)
น้ำกรองผ่านเยื่อเมมเบรนความละเอียด 0.0001ไมครอน น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis นี้ได้รับการรับรองจาก The EPA (Environmental Protection Agency-USA) ว่าเป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของโลกปัจจุบัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์, เคมี, พิษวิทยา และจุลชีววิทยา ดังนั้นจะพบได้ว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองดังกล่าวเมื่อนำน้ำไปต้มจะไม่เกิดคราบตะกรัน ซึ่งนั้นเป็นผลมาจากการที่ระบบกรองน้ำ R.O. จะแยกโมเลกุลของน้ำ ออกจากสารละลายต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในน้ำ จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากโลหะหนัก สารตะกั่ว สารหนู สารปรอท ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 

 
 
ขั้นตอนที่สาม : Ultra Violet (UV)
เป็นกระบวนการฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) โดยน้ำจะถูกส่งผ่านหลอดฉายรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าสู่การบรรจุลงขวด

 

 
 
 
น้ำดื่ม น้ำเพชร มีระบบการล้างและบรรจุขวดที่มีคุณภาพ โดยบรรจุน้ำดื่มในขวด P.E.T (Poly Ethylene Terephalate) ที่ได้รับมาตรฐาน ปราศจากสารพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ก่อนการบรรจุเราจะทำการล้างขวดด้วยน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จนสะอาด และส่งต่อมาบรรจุโดยมีการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดทุกขั้นตอนที่บรรจุ เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจ ความใสสะอาด จนถึงมือผู้บริโภค
 

 


Copyright by cloverdrink.com
Engine by MAKEWEBEASY